Oudervereniging (OV)

De rol van de oudervereniging (OV)
Oudervereniging de Biezenkamp bestaat uit ouders van kinderen die op de Biezenkamp zitten. Het doel van de Oudervereniging is de samenwerking tussen ouders, Medezeggenschapsraad (MR) en schoolpersoneel te bevorderen en ondersteunen van buiten- en binnen-schoolse activiteiten.
De oudervereniging heeft inspraak en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
 
Activiteiten OV
 1. Deelname aan diverse commissies en werkgroepen;
 2. Contact houden en overleg hebben met de Medezeggenschapsraad;
 3. Contact houden en overleg hebben met de directie;
 4. Contact houden en overleg hebben met de groepscontactouders (GKO's)
 5. Thema-avonden organiseren over onderwerpen die belangrijk zijn voor ouders.
 
Ouderbijdrage
De meeste activiteiten worden gefinancierd door de ouders zelf door middel van een ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2019-2020 is dit 40 euro per kind. De ouderbijdrage is vrijwillig en bedoeld om uw kind te laten deelnemen aan alle activiteiten. Mocht u de ouderbijdrage niet kunnen opbrengen dan kunt u contact opnemen met de directeur of met de penningmeester.
 
Dagelijks bestuur
Functie Naam
Voorzitter Robin Pfluger
Penningmeester Guido de Bever
Secretaris Anke Biesenbach
Algemeen bestuurslid Michel Groenenstijn
 
Taken bestuur
 1. Houdt contact met directie, MR en de GKO's;
 2. Bereidt de OV-vergadering en de agenda voor;
 3. Zit de OV-vergadering voor (voorzitter) en verzorgt de verslaglegging (secretaris) van deze vergadering;
 4. Verzorgt de administratie van de oudervereniging (penningmeester);
 5. Begeleidt en ondersteunt de GKO's.
 6. Begeleidt en ondersteunt de werkgroepen van de oudervereniging.
 
Taken groepscontactouder
 1. De GKO is een contactpersoon tussen groepsleerkracht en ouders;
 2. Signaleren van eventuele problemen die betrekking hebben tot de hele groep en deze bespreken met de groepsleerkracht;
 3. Ouders met individuele problemen doorverwijzen naar groepsleerkracht;
 4. Deelnemen aan vergaderingen van de oudervereniging en de ouders hierover informeren;
 5. Zorgen dat (nieuwe) ouders je weten te vinden;
 6. Het coordineren van hulp van ouders bij voorkomende activiteiten;
 7. In het begin van het school jaar samen met de leerkracht doornemen welke activiteiten hulp van ouders wenselijk is;
 8. Elke oudervertegenwoordiger krijgt een groepsbudget.
 
Vergaderingen
5 x per schooljaar is er een algemene, openbare OV-vergadering:
Dit schooljaar vergaderen we nog twee keer, 
Maandag 19-04-2021,  20.00-21.15 uur
Maandag 28-06-2021,  20.00-21.15 uur
 
Meer informatie of vragen?
Indien u meer informatie wenst of vragen heeft dan kunt u mailen naar oudervereniging@biezenkamp.nl
Kalender
<
Juni
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo